4a Jornada de Màrqueting Educatiu

Ja fa temps que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya féu una aposta per donar suport als centres educatius en l’àmbit de la comunicació i el màrqueting. Des de l’any 2013 -en què va tenir lloc la primera Jornada de Màrqueting Educatiu- fins avui, s’ha anat consolidant aquesta activitat que fomenta el coneixement i reflexió d’aquells temes vinculats amb el màrqueting, sobretot en el sector de l’educació bàsica. Per aquest motiu, ens plau presentar la 4a Jornada de Màrqueting Educatiu, que tindrà lloc el proper dia 30 de novembre al Seminari Conciliar de Barcelona.

Aquesta iniciativa té com a objectiu consolidar l’espai de trobada periòdic on rebre i compartir coneixements vinculats a la comunicació i el màrqueting educatiu com un dels pilars fonamentals en l’àmbit de la gestió dels centres educatius.

La 4a edició de la Jornada de Màrqueting Educatiu respon als següents objectius:

  • Establir els conceptes i plantejaments clau de comunicació i màrqueting educatiu.
  • Despertar l’interès dels assistents per la transferència de coneixements en aquest àmbit, per compartir coneixements i treballar conjuntament.
  • Proveir d’eines i recursos els centres educatius per tal de dur a terme les accions de captació.

Amb un plantejament pràctic, innovador i proper, diversos experts i responsables de centres educatius hi presentaran els nous reptes en la captació d’alumnat, així com experiènciesbones pràctiqueseines i recursos susceptibles de ser emprats en els centres educatius.

L’esdeveniment dóna resposta tant a aquells centres que estan en una fase inicial en l’ús d’estratègies i eines de comunicació i màrqueting, com aquells que ja disposen d’una àmplia experiència en aquesta disciplina de la gestió educativa.

Hem dissenyat una proposta nova que aporti valor afegit al coneixement que té el col·lectiu del màrqueting. Alhora, volem plantejar propostes senzilles, a l’abast de tot tipus d’escoles, que puguin incorporar noves estratègies i eines en la gestió de la comunicació i la captació d’alumnat.

La 4a Jornada de Màrqueting Educatiu consolida un espai de trobada periòdic en el qual rebre i compartir coneixements vinculats al Màrqueting Educatiu com a pilar fonamental de la gestió educativa.

Amb un plantejament pràcticinnovador i proper, diversos experts i responsables de centres educatius plantejaran els nous reptes en la captació d’alumnat i presentaran experiències i bones pràctiques, així com eines i recursos susceptibles de ser emprats en els centres educatius.

Atenció, les places són més limitades que en d’altres edicions (per la capacitat de la sala) i s’atendran per estricte ordre d’inscripció.