Com arribar-hi

Seminari Conciliar de Barcelona
c. De la Diputació, 231. Barcelona