A qui va dirigit

La 6a JORNADA de Màrqueting s’adreça als responsables de comunicació i màrqueting dels equips de titularitat i de les escoles, així com a aquells docents que tenen responsabilitats de comunicació en els centres i volen tenir formació i eines sobre la diferenciació. També s’adreça a directius, coordinadors i docents dels centres que vulguin conèixer què és la diferenciaició i com utilitzar-la.