A qui va dirigit

A membres dels equips de gestió que tenen la responsabilitat de la gestió dels processos de comunicació amb els usuaris i també als equips directius de cada centre que volen millorar l’admissió d’alumnes. També pot ser d’interès per a tot el personal que participa en els processos de comunicació i captació d’alumnat de centres educatius i institucions