Contacte organització

Per dubtes o consultes, contacteu amb

Fundació Escola Cristiana de Catalunya
formacio@escolacristiana.org
Tel. 93 302 70 13